Handel detaliczny wcale nie umiera ???? przechodzi metamorfozę! Historia już kilkukrotnie pokazała zmiany, jakie zachodziły w retailu. Ostatnią tak ogromną transformację w tym segmencie spowodował boom branży reklamowej w latach siedemdziesiątych. Aktualnie jesteśmy świadkami całkowitej zmiany pojęcia handlu detalicznego. Dotąd…